Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

W dniu 20.04.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Prezes ZWiK Sława Kazimierz Kęs podpisali umowę na dofinansowanie, z Prezesem NFOŚiGW Panem Kazimierzem Kujdą, na realizację projektu pn.:”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Dzięki ww. umowie na realizację projektu ZWiK Sława Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 68,1 mln zł!