Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowej Soli dotyczący jakości wody z kranu w Krzepielowie, Krążkowie oraz Dębczynie.

 

Komunikat Nr 19 z dnia 21 września 2017 r., o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Krążkowie.


Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Nowej  Soli  w oparciu o analizę sprawozdań z badań próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociągu publicznego w Krążkowie, stwierdził  przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu.

Kulisy Tworzenia

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.