Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

ZP-5/U/P/2017                                                                                                           17.11.2017 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława 
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 04
ogłasza postępowanie na zasadzie konkurencyjności pt:
Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn.:
 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

1 a. Zmiana ogłoszenia

2. SIWZ

3. Wzór umowy 

4. Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sławie

5. Załaczniki do SIWZ w formie edytowalnej

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.