Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

 

Szanowni Mieszkańcy wsi: KRZEPIELÓW, KRĄŻKOWO, DĘBCZYN

Z przykrością informujemy, że dostarczana do Państwa domów woda kranowa nie nadaje się do spożycia, jak również nie może być wykorzystywana do celów gospodarczych (wodą można jedynie spłukiwać urządzenia sanitarne). Oficjalny komunikat PSSE w Nowej Soli opublikujemy tuż po jego otrzymaniu. Prosimy, aby przekazali Państwo powyższą informację najbliższym sąsiadom, a zwłaszcza osobom starszym, które mają utrudniony dostęp do informacji. Pracujemy już nad poprawą jakości wody. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Poniżej przedstawiamy harmonogram dostawy wody do Waszych miejscowości poprzez zastępczy punkt poboru wody – cysternę. Przypominamy, że woda z cysterny jest zdatna do spożycia po wcześniejszym przegotowaniu.

Krzepielów:

1.  Przy sklepie spożywczym ABC Krzepielów 106 : Czwartek od 15.00 do 15.30; Piątek od 09.30 do 10.00 oraz od 15.00 do 15.30; Sobota od 09.30 do 10.00 oraz od 15.00 do 15.30; Niedziela od 09.30 do 10.00 oraz od 15.00 do 15.30; Poniedziałek od 09.30 do 10.00 oraz od 15.00 do 15.30; wtorek od 09.30 do 10.00 oraz od 15.00 do 15.30

 

2.  Przy kościele św. Marcina : Czwartek od 15.45 do 16.15; Piątek od 10.15 do 10.45 oraz od 15.45 do 16.15; Sobota od 10.15 do 10.45 oraz od 15.45 do 16.15; Niedziela od 10.15 do 10.45 oraz od 15.45 do 16.15; Poniedziałek od 10.15 do 10.45 oraz od 15.45 do 16.15; wtorek od 10.15 do 10.45 oraz od 15.45 do 16.15

 

3.  Przy zatoce autobusowej przy numerze Krzepielów 188 : Czwartek od 16.30 do 17.00; Piątek od 11.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 17.00; Sobota od 11.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 17.00; Niedziela od 11.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 17.00; Poniedziałek od 11.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 17.00; Wtorek od 11.00 do 11.30 oraz od 16.30 do 17.00

Krążkowo:

1. Bloki Nadleśnictwa Czwartek od 17.15 do 17.45; Piątek od 11.45 do 12.15 oraz od 17.15 do 17.45; Sobota od 11.45 do 12.15 oraz od 17.15 do 17.45; Niedziela od 11.45 do 12.15 oraz od 17.15 do 17.45; Poniedziałek od 11.45 do 12.15 oraz od 17.15 do 17.45; Wtorek od 11.45 do 12.15 oraz od 17.15 do 17.45

Zbiorniki Stacjonarne:

Krążkowo:

1.  Przy Sali wiejskiej : Czwartek od 14:00 do 18.30; Piątek od 7.00 do 18.30; Sobota od 7.00 do 18.30; Niedziela od 7.00 do 18.30; Poniedziałek od 7:00 do 18.30; Wtorek od 7:00 do 18.30

Dębczyn:

1.  Przystanek autobusowy : Czwartek od 14:30 do 18.30; Piątek od 7.30 do 18.30; Sobota od 7.30 do 18.30; Niedziela od 7.30 do 18.30; Poniedziałek od 7:30 do 18.30; Wtorek od 7:30 do 18.30

Kulisy Tworzenia

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.