Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowej Soli dotyczący jakości wody z kranu w Krzepielowie, Krążkowie oraz Dębczynie.

 

Komunikat Nr 31 z dnia 23 listopada 2017 r., dotyczący jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Krążkowie zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Krążkowo, Krzepielów i Dębczyn.

 

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Nowej  Soli informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdził pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody.  W  próbce wody pobranej w dniu 21 listopada 2017 r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Krążkowie stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu.

 

Zaleca się przegotowywanie wody służącej do mycia naczyń oraz czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością. Z uwagi na prowadzona dezynfekcję, woda może zawierać zwiększoną zawartość chloru.

 

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Kulisy Tworzenia

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.