Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowej Soli dotyczący jakości wody w Krzepielowie, Krążkowie oraz Dębczynie.

 

Komunikat Nr 32 z dnia 27 listopada 2017 r., o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Krążkowie

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Nowej  Soli  na  podstawie sprawozdania z badań  próbki wody, pobranej w dniu 24 listopada 2017 r. w stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Krążkowie, stwierdził  przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z w/w wodociągu.

Kulisy Tworzenia

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.