Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

W przyszły poniedziałek (tj. 5 lutego 2018 r.) pracownicy ZWiK Sława rozpoczynają spotkania z mieszkańcami miejscowości, które zostały ujęte w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Celem spotkań jest ustalenie trasy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości.

Poniżej zamieszczamy harmonogram dla miejscowości Lipinki.

5 lutego 2018, godz. 8.00 – 14.00 - nieruchomości po obu stronach drogi na odcinku od nr 40 do 31 oraz od 46D do 50 (wszystkie nieruchomości wzdłuż drogi powiatowej 1011 oraz drogi prowadzącej do pieczarkarni HAJDUK Sp. j.)

6 lutego 2018, godz. 8.00 – 14.00 - nieruchomości po obu stronach drogi na odcinku od nr 30/8 do 4 (wszystkie nieruchomości wzdłuż drogi powiatowej 1011 do numeru 4 – bez odnogi w kierunku miejscowości Kamienna)

7 lutego 2018, godz. 8.00 – 14.00 - nieruchomości po obu stronach drogi na odcinku od nr 72 do bloków wraz z drogą w kierunku Starego Strącza

8 lutego 2018, godz. 8.00 – 14.00 - nieruchomości po obu stronach drogi na odcinku od nr 77 do granicy miejscowości w kierunku Sławy (wszystkie nieruchomości wzdłuż drogi powiatowej 1011) oraz nieruchomości znajdujące się przy drodze do miejscowości Kamienna

Bardzo prosimy, aby w podanym terminie, w domu znajdowała się osoba dorosła - najlepiej właściciel nieruchomości. Jeśli nie będzie to możliwe, należy niezwłocznie ustalić indywidualny termin spotkania osobiście w siedzibie ZWiK Sława lub telefonicznie pod nr tel. 516 646 606. Jeśli posiadacie Państwo mapy Waszych nieruchomości, prosimy o ich przygotowanie.

 
 
 

Kulisy Tworzenia

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.