Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Zamówienia publiczne

ZP-11/2017                                                                                     SŁAWA 20.11.2017 r.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG

NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

PT. " DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ODBIÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE I PEŁNIENIE FUNKCJI PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE ".

 

ZP-5/U/P/2017                                                                                                           17.11.2017 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława 
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 04
ogłasza postępowanie na zasadzie konkurencyjności pt:
Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn.:
 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie”
ZP-4/UIK/2017                                      UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT                                 27.06.2017 r.
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława 
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 04
ogłasza przetarg nieograniczony na :
"Inżyniera kontraktu dla projektu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława"
 

ZP/II-2/RB/2016                                                                                                                                      Sława 14.04.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1

67-410 Sława

tel/fax 68 356 63 90

ogłasza pretarg nieograniczony na:

"Wymianę instalacji do napowietrzania ścieków - wykonanie instalacji odwadniania komór"

1. Odpowiedzi na pytania

2. Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

ZP-3/2016                                                                                                   Sława, 16.02.2016 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż wozu asenizacyjnego marki:

 

1.    POMOT wersja T 546/A-1, rok produkcji 2007 – cena wywoławcza 12 825,00 zł netto (15 774,75zł brutto)  (zgodnie z wyceną wykwalifikowanego Rzeczoznawcy, oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/2016 z dnia 05.01.2016 r.).

ZP-2/2016                                                                                                      Sława, 16.02.2016 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego marki:

 

1.    PRONAR wersja MTZ-1 82 TSA, rok produkcji 2007, przebieg 5 200 mtg – cena wywoławcza 36 525,00 zł netto (44 925,75 zł brutto)  (zgodnie z wyceną wykwalifikowanego Rzeczoznawcy, oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/2016 z dnia 05.01.2016 r.).

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.