Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Zamówienia publiczne

ZP-13/2017                                                                                                 SŁAWA 28.12.2017 r.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.

OGŁASZA DRUGI PRZETARG

NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

PT. " DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ODBIÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE I PEŁNIENIE FUNKCJI PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE ".

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY

ZP-7/D/K/2017                                                                                                                                               04.12.2017 r.
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława 
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 04
ogłasza przetarg
w formie zapytania ofertowego na:
Dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pt.:
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

ZP-12/2017                                                                                             Sława, 04.12.2017 r.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG SEKTOROWY

NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

PT. " WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, PISAKU Z PIASKOWNIKA ORAZ SKRATEK Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SŁAWIE, WOJ. LUBUSKIE".

ZP-11/2017                                                                                     SŁAWA 20.11.2017 r.

 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SŁAWA SP. Z O.O.

OGŁASZA PRZETARG

NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

PT. " DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ODBIÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE I PEŁNIENIE FUNKCJI PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE ".

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZP-5/U/P/2017                                                                                                           17.11.2017 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława 
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 04
ogłasza postępowanie na zasadzie konkurencyjności pt:
Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn.:
 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sławie”
ZP-4/UIK/2017                                      UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT                                 27.06.2017 r.
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława 
tel.: 68 356 63 90
fax: 68 356 53 04
ogłasza przetarg nieograniczony na :
"Inżyniera kontraktu dla projektu - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława"
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.