Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Zamówienia publiczne

ZP/II-2/RB/2016                                                                                                                                      Sława 14.04.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1

67-410 Sława

tel/fax 68 356 63 90

ogłasza pretarg nieograniczony na:

"Wymianę instalacji do napowietrzania ścieków - wykonanie instalacji odwadniania komór"

1. Odpowiedzi na pytania

2. Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert

ZP-3/2016                                                                                                   Sława, 16.02.2016 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż wozu asenizacyjnego marki:

 

1.    POMOT wersja T 546/A-1, rok produkcji 2007 – cena wywoławcza 12 825,00 zł netto (15 774,75zł brutto)  (zgodnie z wyceną wykwalifikowanego Rzeczoznawcy, oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/2016 z dnia 05.01.2016 r.).

ZP-2/2016                                                                                                      Sława, 16.02.2016 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego marki:

 

1.    PRONAR wersja MTZ-1 82 TSA, rok produkcji 2007, przebieg 5 200 mtg – cena wywoławcza 36 525,00 zł netto (44 925,75 zł brutto)  (zgodnie z wyceną wykwalifikowanego Rzeczoznawcy, oraz Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/2016 z dnia 05.01.2016 r.).

 

Dotyczy: zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia sektorowe) pn.

„Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ścieków, piasku z piaskownika oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Sławie, woj. lubuskie”

Sława, 23.11.2015 r.

ZP-10/2015                                      

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
ul. Długa 1
67-410 Sława
tel./fax. 68 356 63 90/ 68 356 53 05
ogłasza przetarg nieograniczony (sektorowy) na:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, piasku z piaskownika oraz skratek  z oczyszczalni ścieków  w Sławie, woj. lubuskie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.