Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Aktualności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. informuje, że doszło do awarii sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Bagno i Ciosaniec w związku z powyższym miejscowości t.j.: Bagno, Ciosaniec, Droniki, Szreniawa tymczasowo nie będą zaopatrywane w wodę miejską. Podjete zostały już działania naprawcze, postaramy się jak najszybciej usunąć zaistniała awarię i przywrócić zasilanie w wodę ww. miejscowości.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

ZP-8/2017                                                                                          Sława, 14.08.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.08.2017 r. (tj. środa) od godziny 8:30 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Lipinki.

Powyższe utrudnienie spowodowane jest przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Znalezione obrazy dla zapytania brak wody

Znalezione obrazy dla zapytania brak prądu

 

W związku z przejściem Pana inż. Kazimierza Kęsa na emeryturę, Rada Nadzorcza wybrała na funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie od dnia 30 czerwca 2017 r. Pana dra Jarosława Hermaszewskiego, dotyczczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZP-7/2017                                                                                   Sława, 22.06.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

przetarg na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej

UNIEWAŻNIENIE

ZP-5/2017                                                                                 Sława, 14.06.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

przetarg na sprzedaż Równiarki BAUKEMA(II)

 

UNIEWAŻNIENIE

ZP-6/2017                                                                                 Sława, 14.06.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować Państwa o zastosowaniu nowego rozwiązania na Stacji Uzdatniania Wody w m. Łupice, która zasila w wodę miejscowości t.j.: Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojną i Szreniawę, gdzie od dnia 30.05.2017 r. funkcjonuje urządzenie jakim jest sterylizator UV-C.

ZP-4/2017                                                                                     Sława, 24.05.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

W dniu 20.04.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Prezes ZWiK Sława Kazimierz Kęs podpisali umowę na dofinansowanie, z Prezesem NFOŚiGW Panem Kazimierzem Kujdą, na realizację projektu pn.:”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Dzięki ww. umowie na realizację projektu ZWiK Sława Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 68,1 mln zł!