Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Aktualności

ZP-7/2017                                                                                   Sława, 22.06.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

przetarg na sprzedaż przyczepy asenizacyjnej

ZP-5/2017                                                                                 Sława, 14.06.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

przetarg na sprzedaż Równiarki BAUKEMA(II)

ZP-6/2017                                                                                 Sława, 14.06.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

drugi przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. ma zaszczyt poinformować Państwa o zastosowaniu nowego rozwiązania na Stacji Uzdatniania Wody w m. Łupice, która zasila w wodę miejscowości t.j.: Bagno, Ciosaniec, Droniki, Łupice, Spokojną i Szreniawę, gdzie od dnia 30.05.2017 r. funkcjonuje urządzenie jakim jest sterylizator UV-C.

ZP-4/2017                                                                                     Sława, 24.05.2017 r.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.

ul. Długa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 63 90

 

 

o g ł a s z a 

przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

W dniu 20.04.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła i Prezes ZWiK Sława Kazimierz Kęs podpisali umowę na dofinansowanie, z Prezesem NFOŚiGW Panem Kazimierzem Kujdą, na realizację projektu pn.:”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Dzięki ww. umowie na realizację projektu ZWiK Sława Sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 68,1 mln zł!