Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

RPO Lubuskie 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w dniu 31.08.2017r., Lider partnerstwa - mgr inż. Kazimierz Puchan-Prezes Zarządu Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., podpisał umowę o dofinansowanie projektupt. “Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego
i żarskiego” w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego-projekty realizowane poza formułą ZIT.”

Całkowita wartość projektu: 29 973 434,50 PLN

Kwota dofinansowania: 20 713 348,94 PLN

Zakres projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług komunalnych dla ludności na terenie
9 powiatów województwa lubuskiego poprzez wdrożenie następujących modułów:

•        MODUŁ nr 1 – System Informacji Przestrzennej.

•        MODUŁ nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

•        MODUŁ nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.

Okres realizacji: Lipiec 2017 rok – Czerwiec 2020 rok

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.