Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Funfusze Europejskie

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława"

Cennik usług

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) informuje, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sława, które obowiązują w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.