Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława SP. z o.o.

Cennik usług

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sława,  zgodnie z Uchwałą ne XXI/114/16 Rady miejskiej w Sławie z dnia 03 marca 2016r.

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) informuje, że z dniem 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sława, które obowiązują w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Copyright © 2013. All Rights Reserved ZWIK Sława Sp. z o.o.